Page 1 - reglement Sportief Schorre 2021
P. 1

Inrichters
                                 vzw Sportief Schorre

                             Rommelmarkt 19 juni 2021

                        Reglement
        1.  De Rommelmarkt “Sportief Schorre” gaat door op 19 juni 2021.
        De organiserende vereniging is vzw Sportief Schorre.

        2.  De locatie is op de parking van de Mister V-Arena gelegen in de Sportparklaan
        sportpark    de Schorre.  Deze pleinen krijgen hierdoor een publiek karakter. Volledige of
        gedeeltelijke wijziging van de locatie is mogelijk.

        3.  Tijdens de rommelmarkt is het parcours volledig verkeers- en parkeer vrij volgens het
        politiereglement.

        4.  Voor de deelnemers is er op 19 juni een informatiestand geopend in de tent daar ter
        plaatse aanwezig.

        5.  De gereserveerde plaats wordt bij het aanmelden vermeldt en toegewezen. Enkel de
        vermelde gereserveerde en afgebakende ruimte mag ingenomen worden. Het is verboden te
        koop aangeboden artikelen op te hangen of vast te maken aan bouwelementen of andere
        constructies, bomen ,paaltjes, enz……. De organisatoren zijn niet verantwoordelijk voor
        schade door de standhouder aangebracht aan derden.

        6.  De standen worden voor verkoop aan het publiek geopend vanaf 07.00 uur en
        worden niet ontruimd voor 18.00 uur. Indien in noodgeval en op initiatief van de
        standhouder een stand vroegtijdig moet ontruimd worden, zal de standhouder
        onverwijld contact opnemen met de organisator. Dit contact is echter geen garantie
        voor de ontruiming.

        7.  Vanaf 08.00 uur worden niet ingenomen standplaatsen terug eigendom van de
        organisatoren. Deze standplaatsen kunnen verder verhuurd worden aan kandidaat
        deelnemers.
   1   2   3